Menu
home
>>
สสท.ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการคัดเลือกโครงข่ายทางหลวง เพื่อการพัฒนาให้เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคสู่จังหวัด/จังหวัดสู่จังหวัดในพื้นที่นำร่อง (สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)))

วันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 นายทวีศักดิ์ ปานจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อแนวทางการคัดเลือกโครงข่ายทางหลวงเพื่อการพัฒนาให้เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาพสู่จังหวัด/จังหวัดสู่จังหวัดในพื้นที่ สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) โดยมี นายสำราญ สวัสดิ์พูน (ผส.ทช.ที่ 5) พร้อมด้วย ขทช.นครราชสีมา ขทช.บุรีรัมย์ ขทช.สุรินทร์ ขทช.ชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงพร้อมให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อแนวทางการคัดเลือกฯ และร่วมคัดเลือกแนวถนนเบื้องต้นที่จะพัฒนาให้เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายทางสายรองที่สำคัญของประเทศต่อไป

Scroll Up Skip to content