Menu
home
>>
สสท.ร่วมกับ ขทช.บุรีรัมย์ และ สถ.จ.บุรีรัมย์ ประชุมหารือกำหนดทิศทางการส่งเสริมพัฒนางานทางหลวงท้องถิ่นให้แก่ อปท.

(วันที่ 29 มีนาคม 2564) นายกฤษฏิ์ เมลืองนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ประชุมหารือกำหนดทิศทางการส่งเสริมพัฒนางานทางหลวงท้องถิ่นให้แก่ อปท. ร่วมกับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมภายในแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานะการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางการพัฒนากระบวนงานให้เหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

อื่นๆ

สสท.ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการคัดเลือกโครงข่ายทางหลวง เพื่อการพัฒนาให้เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคสู่จังหวัด/จังหวัดสู่จังหวัดในพื้นที่นำร่อง (สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)))

Scroll Up Skip to content