Menu
home
>>
สสท. ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในกรมทางหลวงชนบท

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายอาคม ตันติพงศ์อาภา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ นำเจ้าหน้าที่ สสท. ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสำนักงาน โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น ใช้เจลล้างมือ และขอความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัย นอกจากนี้ ยังได้มีการให้บุคคลภายนอกสแกน “QR CODE ไทยชนะ” เพื่อเป็นการลงทะเบียนและนับจำนวนผู้ที่เข้ามาภายในบริเวณกรมทางหลวงชนบท ซึ่งเมื่อผู้ที่ผ่านการตรวจคัดกรองเบื้องต้นแล้วจะได้รับสติ๊กเกอร์ติดบริเวณเสื้อเป็นสัญลักษณ์ว่าได้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว ณ บริเวณโถงหน้าอาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท บางเขน

อื่นๆ

สสท.ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการคัดเลือกโครงข่ายทางหลวง เพื่อการพัฒนาให้เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคสู่จังหวัด/จังหวัดสู่จังหวัดในพื้นที่นำร่อง (สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)))

Scroll Up Skip to content