Menu
home
>>
สสท. ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในกรมทางหลวงชนบท

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ สสท. ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสำนักงาน โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น ใช้เจลล้างมือ และขอความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งเมื่อผู้ที่ผ่านการตรวจคัดกรองเบื้องต้นแล้วจะได้รับสติ๊กเกอร์ติดบริเวณเสื้อเป็นสัญลักษณ์ว่าได้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว ณ บริเวณโถงหน้าอาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท

Scroll Up Skip to content