Menu
home
>>
รทช.ประชุมหารือแผนการจัดฝึกอบรมบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมหารือแผนการจัดฝึกอบรมบุคลากรกรมทางหลวงชนบท เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ร่วมกับสำนักฝึกอบรม และสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดฝึกอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายอาคม ตันติพงศ์อาภา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องสมุด กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ

อื่นๆ

สสท.ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการคัดเลือกโครงข่ายทางหลวง เพื่อการพัฒนาให้เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคสู่จังหวัด/จังหวัดสู่จังหวัดในพื้นที่นำร่อง (สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)))

Scroll Up Skip to content