Menu
home
>>
สสท. ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในกรมทางหลวงชนบท

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 ช่วงบ่าย นายอาคม ตันติพงศ์อาภา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ นำเจ้าหน้าที่ สสท. ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสำนักงาน โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น ใช้เจลล้างมือ และขอความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากาาอนามัย ซึ่งเมื่อผู้ที่ผ่านการตรวจคัดกรองเบื้องตนแล้วจะได้รับสติ๊กเกอร์ติดบริเวณเสื้อเป็นสัญลัษณ์ว่าได้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว ณ บริเวณโถงหน้าอาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท บางเขน

อื่นๆ

สสท.ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการคัดเลือกโครงข่ายทางหลวง เพื่อการพัฒนาให้เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคสู่จังหวัด/จังหวัดสู่จังหวัดในพื้นที่นำร่อง (สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)))

Scroll Up Skip to content