Menu
home
>>
สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาถนนที่กรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 นายอาคม ตันติพงศ์อาภา (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาถนนที่กรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายทวี สกุลเวช ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันวิเคราะห์และจำแนกสายทางตามแนวทางแก้ไขปัญหาฯ ในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ด้วย

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content