Menu
home
>>
สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาถนนที่กรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 นายนิติกร คล้ายชม ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลทางหลวงท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาถนนที่กรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายสำราญ สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมดำเนินการวิเคราะห์และจำแนกสายทางตามแนวทางแก้ไขปัญหาฯ ในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ด้วย

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content