Menu
home
>>
สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาถนนที่กรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 นายทวีศักดิ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาถนนที่กรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายอภิชัย ธีระรังสิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันวิเคราะห์และจำแนกสายทางตามแนวทางแก้ไขปัญหาฯ ในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ด้วย

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content