Menu
home
>>
สสท. ลงพื้นที่ ขทช.จันทบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาถนนถ่ายโอนตามมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิติกร คล้ายชม ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลทางหลวงท้องถิ่น ลงพื้นที่ ขทช.จันทบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาถนนถ่ายโอนตามมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. โดยมี นายธนะพงษ์ สวัสดิ์ไชย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมดำเนินการวิเคราะห์จัดทำข้อมูลถนนถ่ายโอนจำแนกตามกรณีต่างๆ ในเบื้องต้นอีกด้วย

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content