home

สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.แม่คำมี ทต.วังหงส์ อบต.นาจักร และ อบต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

รูปภาพ: 

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ ทต.แม่คำมี ทต.วังหงส์ อบต.นาจักร และ อบต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เพื่อติดตามผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. เช่น การใช้คู่มือและมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น การฝึกอบรม การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ฯลฯ โดยมีผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. เป็นผู้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบทในอนาคต พร้อมทั้งได้ชื่นชม ขทช.แพร่ ที่คอยให้คำปรึกษาด้านงานทางแก่ อปท. เป็นอย่างดีเสมอมา

วันที่: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 8, 2019 - 08:45
ไฟล์แนบ: