home

สสท. ชี้แจงรายละเอียดภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ให้แก่ ขทช.แพร่

รูปภาพ: 

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) นายนิติกร คล้ายชม ผอ.กปท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท. เข้าชี้แจงรายละเอียดภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. และการติดตามผลการซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นที่ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยนายไพบูลย์ เนื่องพืช ผอ.ขทช.แพร่ มอบหมายให้ นายสมนึก แสงพันธ์ ผอ.สปบ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับฟังการชี้แจงในครั้งนี้ พร้อมทั้งยังได้รับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบทในอนาคตอีกด้วย

วันที่: 
พุธ, สิงหาคม 7, 2019 - 09:30
ไฟล์แนบ: