home

สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ ทม.แพร่ ทต.บ้านถิ่น และ ทต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

รูปภาพ: 

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย) เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ ทม.แพร่ ทต.บ้านถิ่น และ ทต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เพื่อติดตามผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. เช่น การใช้คู่มือและมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น การฝึกอบรม การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ฯลฯ โดยมีผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. เป็นผู้ให้ข้อมูล/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและหลักสูตรที่ทาง อปท. ต้องการ พร้อมยังได้ทราบถึงปัญหาในการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นและปัญหาการกำกับบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ เป็นต้น

วันที่: 
พุธ, สิงหาคม 7, 2019 - 09:00
ไฟล์แนบ: