home

สสท. ชี้แจงรายละเอียดภารกิจติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ให้แก่ ขทช.มหาสารคาม

รูปภาพ: 

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 (ช่วงบ่าย) เจ้าหน้าที่ สสท. เข้าชี้แจงรายละเอียดภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. โดยมี นายสุพจน์ ถาไชยลา ผอ.ขทช.มหาสารคาม และเจ้าน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการชี้แจงในครั้งนี้ พร้อมยังได้รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบทในอนาคตอีกด้วย

วันที่: 
อังคาร, มิถุนายน 11, 2019 - 08:45
ไฟล์แนบ: