home

เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ชี้แจงภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ให้แก่ สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น)

รูปภาพ: 

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 (ช่วงเช้า) เจ้าหน้าที่ สสท. เข้าชี้แจงรายละเอียดภารกิจการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. และชี้แจงเกี่ยวกับการติดตามผลการซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ในการนี้ นายสมบูรณ์ กนกนภากุล ผส.ทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) มอบหมายให้ นายประจักษ์ รัตนมณี รองผส.ทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการชี้แจงในครั้งนี้

วันที่: 
อังคาร, มิถุนายน 11, 2019 - 08:00
ไฟล์แนบ: