home

สสท. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในพื้นที่ ทต.น้ำคอก ทต.บ้านเพ และ อบต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

รูปภาพ: 

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ ทต.น้ำคอก ทต.บ้านเพ และ อบต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพื่อติดตามผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. เช่น การใช้คู่มือและมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น การนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติงานจริง ฯลฯ โดยมีผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบทในอนาคต ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก อปท. ทั้ง 3 แห่ง เป็นอย่างดี

วันที่: 
อังคาร, เมษายน 9, 2019 - 09:45
ไฟล์แนบ: