home

เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำแผนที่โครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่ อบต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

รูปภาพ: 

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขทช.ปราจีนบุรี และ อบต.ท่าตูม ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำแผนที่โครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ในการนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสำรวจจัดเก็บข้อมูลสายทางด้วยระบบ HD Tracking สำหรับนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนา/แผนซ่อมบำรุง/แผนอำนวยความปลอดภัยสำหรับถนนและสะพานในความรับผิดชอบของ อปท. พร้อมกันนี้ยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนที่โครงข่ายทางอีกด้วย

วันที่: 
อังคาร, เมษายน 9, 2019 - 09:45
ไฟล์แนบ: