home

สสท. ชี้แจงแนวทางและประเด็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ อปท. ด้านงานทางในพื้นที่ ขทช.ลพบุรี

รูปภาพ: 

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 (ช่วงเช้า) เจ้าหน้าที่ สสท. เข้าชี้แจงแนวทางและประเด็นรายละเอียดภารกิจการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ อปท. ด้านงานทาง พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ โดยมี นายณัฐวุฒิ ธีระเสถียรโสภณ ผอ.ขทช.ลพบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานซ่อมบำรุงถนนถ่ายโอนของ ทต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของ อปท. เป็นอย่างดี

วันที่: 
อังคาร, มีนาคม 26, 2019 - 10:00
ไฟล์แนบ: