home

สสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินสภาพความเสียหายของสะพาน คสล. บนสายทาง บ.รุ่งเจริญ - บ.รางแคสูง ในความรับผิดชอบของ อบต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

รูปภาพ: 

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่เข้าพบผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อบต.หนองกระทุ่ม เพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจ ตรวจสอบและประเมินสภาพความเสียหายของสะพาน คสล. ในสายทาง บ.รุ่งเจริญ - บ.รางแคสูง พร้อมทั้งจัดทำแบบการซ่อมบำรุงและประมาณราคา โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างสะพานเป็นผู้ให้คำแนะนำการดำเนินงานในทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ซึ่งทาง อบต.หนองกระุ่ม มีความยินดีและมีความพร้อมในการจัดสรรงบประมาณสำหรับซ่อมบำรุงสะพานให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อไป

วันที่: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 21, 2019 - 10:30
ไฟล์แนบ: