home

สสท. ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. ในพื้นที่ อบต.บางรักน้อย และ อบต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี

รูปภาพ: 

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ อบต.บางรักน้อย และ อบต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อติดตามและประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. โดยมี นายอรุณ สุวรรณคง และ นายสุวภัทร อาชววาณิชกุล ผอ.กองช่าง อบต.บางรักน้อย และ อบต.บางกร่าง เป็นผู้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้ตรงตามความต้องการของ อปท. ในอนาคตต่อไป

วันที่: 
พุธ, มีนาคม 6, 2019 - 09:30
ไฟล์แนบ: