home

สสท. ลงพื้นที่สำรวจ/ตรวจสอบความเสียหายของสะพานในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก

รูปภาพ: 

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่นำร่อง ลงพื้นที่สำรวจ/ตรวจสอบสภาพความเสียหายของสะพาน คสล. ในสายทางบ้านนางเม่า - รร.มัธยมศรีจุฬา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ศรีจุฬา เพื่อฝึกปฏิบัติงานจริง (On The Job Training) โดยมี ดร.ศุภชัย สินถาวร เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ควมรู้ด้านการสำรวจ/ตรวจสอบสภาพความเสียหายของสะพาน รวมถึงการวิเคราะห์/ออกแบบวิธีการซ่อมบำรุงสะพานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และสอดคล้องกับสภาพความเสียหายที่ปรากฎขึ้นจริง

วันที่: 
จันทร์, มีนาคม 4, 2019 - 12:30
ไฟล์แนบ: