home

สสท. ลงพื้นที่สำรวจ/ตรวจสอบสภาพความเสียหายของสะพานในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

รูปภาพ: 

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนำร่อง พร้อมด้วยบุคลากร ขทช.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่สำรวจ/ตรวจสอบสภาพความเสียหายของสะพาน คสล. ในสายทางวัดสนามพลี - บ้านไผ่ชะเลือด ซึ่งอยุ่ในความรับผิดชอบของ อบต.ไผ่ชะเลือด เพื่อฝึกปฏิบัติงานจริง (On The Job Training) โดยมี ดร.วสันต์ ธีระเจตกูล และ ดร.ศุภชัย สินถาวร ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างสะพาน เป็นที่ปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการำสรวจ/ตรวจสอบสภาพความเสียหายของสะพาน รวมถึงการวิเคราะห์/ออกแบบวิธีการซ่อมบำรุงสะพานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และสอดคล้องกับสภาพความเสียหายที่ปรากฎขึ้นจริง

วันที่: 
จันทร์, มีนาคม 4, 2019 - 10:30
ไฟล์แนบ: