home

สสท. ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดนครนายก

รูปภาพ: 

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนครนายกเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดนครนายก เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในจังหวัดนำร่อง โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

วันที่: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 28, 2019 - 08:30
ไฟล์แนบ: