home

สสท. ลงพื้นที่ส่งเสริมการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบของ อบต.มดแดง จ.สุพรรณบุรี

รูปภาพ: 

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ในการส่งเสริมการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนวัดวังพลับเหนือ (ถนนสายบ้านวังพลับเหนือ - บ้านวังพลับใต้) ให้กับบุคลากรด้านช่างของ อบต.มดแดง โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ขณะปฏิบัติงาน (On The Job Training) เพื่อให้ อปท. สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ดำเนินงานด้านความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนต่อไป

วันที่: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 28, 2019 - 08:30
ไฟล์แนบ: