home

สสท. และ ขทช.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ส่งเสริมการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบของ อบจ.สุพรรณบุรี

รูปภาพ: 

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับ ขทช.สุพรรณบุรี ในการส่งเสริมการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนวัดวังกุ่ม (ถนนสายบ้านบึง - บ้านหัวป่าน้อย) ให้กับบุคลากรด้านช่างของ อบจ.สุพรรณบุรี โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ขณะปฏิบัติงาน (On The Job Training) เพื่อให้ อปท. สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ดำเนินงานด้านความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนต่อไป

วันที่: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 27, 2019 - 08:30
ไฟล์แนบ: