home

สสท. จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่นและมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางสำหรับ อปท. ครั้งที่ 2/2562

รูปภาพ: 

วันอังคารที่่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. ประธานคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่นและมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางสำหรับ อปท. พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท เพื่อให้ อปท. มีมาตรฐานด้านงานทางที่ครอบคลุม ครบถ้วน สำหรับนำไปใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานต่อไป

วันที่: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 6, 2019 - 14:30
ไฟล์แนบ: