home

สสท. ร่วมกับที่ปรึกษาจัดประชุมชี้แจงปฏิบัติการโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รุ่นที่ 2

รูปภาพ: 

วันพฤหัสบดีที่่ 31 มกราคม 2562 สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมชี้แจงปฏิบัติการโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รุ่นที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ อปท. ในเขตอำเภอเมือง อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอนาดี อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ โดยมีนายสำราญ มีล่อง ผอ.ขทช.ปราจีนบุรี เป็นประธานและในการประชุมดังกล่าวได้ชี้แจงถึงรายละเอียดของโครงการการทบทวนความรู้ในการจัดทำแผนที่และข้อมูลสายทาง การทดลองปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม ตลอดจนรับฟังประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากร อปท. เป็นอย่างดี

วันที่: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 1, 2019 - 08:45
ไฟล์แนบ: