home

สสท. ร่วมกับที่ปรึกษาจัดประชุมชี้แจงปฏิบัติการโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รุ่นที่ 1

รูปภาพ: 

วันพุธที่่ 30 มกราคม 2562 สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมชี้แจงปฏิบัติการโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ อปท. ในเขตอำเภอเมือง อำเภอบ้านสร้าง อำเภอประจันตคาม โดยมีนายสำราญ มีล่อง ผอ.ขทช.ปราจีนบุรี เป็นประธานและในการประชุมดังกล่าวได้ชี้แจงถึงรายละเอียดของโครงการการทบทวนความรู้ในการจัดทำแผนที่และข้อมูลสายทาง การทดลองปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม ตลอดจนรับฟังประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากร อปท. เป็นอย่างดี

วันที่: 
พฤหัสบดี, มกราคม 31, 2019 - 08:15
ไฟล์แนบ: