home

สสท. ร่วมกับที่ปรึกษาจัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครนายก

รูปภาพ: 

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 สสท. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนำร่อง ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ จังหวัดนครนายก โดยมีนายอติราช วราวิกสิต ผอ.ขทช.นครนายก เป็นประธาน ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้ชี้แจงถึงรายละเอียดของโครงการ การทบทวนความรู้ในการจัดทำแผนที่และข้อมูลสายทาง การทดสอลปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม ตลอดจนรับฟังประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากร อปท. เป็นอย่างดี

วันที่: 
พุธ, มกราคม 30, 2019 - 09:30
ไฟล์แนบ: