home

สสท.ลงพื้นที่ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลสายทางและแผนที่โครงข่ายทางในความรับผิดชอบของ อปท. ในเขตพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

รูปภาพ: 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่กำกับการดำเนินงานของที่ปรึกษา พร้อมทั้งร่วมกันตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลสายทางและแผนที่โครงข่ายทางในความรับผิดชอบของ อบต.วังท่าช้าง ทต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี อบต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ และ ทต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โดยการดำเนินงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ทั้ง 4 แห่ง เป็นอย่างดี

วันที่: 
ศุกร์, มกราคม 11, 2019 - 08:45
ไฟล์แนบ: