home

เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่กำกับการดำเนินงานของที่ปรึกษาในการสำรวจและจัดทำแผนที่โครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่ อบต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก

รูปภาพ: 

วันที่ 8 - 9 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ อบต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก เพื่อกำกับการดำเนินงานของที่ปรึกษาในการสำรวจและจัดทำแผนที่โครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมเรียนรู้วิธีการสำรวจจัดเก็บข้อมูลสายทางด้วยระบบ HD Tracking เพื่อใช้การฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ของบุคลากร สสท. ให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงต่อไป

วันที่: 
พฤหัสบดี, มกราคม 10, 2019 - 10:00
ไฟล์แนบ: