home

สสท.ลงพื้นที่ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลสายทางและแผนที่โครงข่ายทางในความรับผิดชอบของ อปท. ในเขตพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

รูปภาพ: 

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่กำกับการดำเนินงานของที่ปรึกษา พร้อมทั้งร่วมกันตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลสายทางและแผนที่โครงข่ายทางในความรับผิดชอบของ ทต.สระบัว อบต.นนทรี อบต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี และ อบต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โดยการดำเนินงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ทั้ง 4 แห่ง เป็นอย่างดี

วันที่: 
พฤหัสบดี, มกราคม 10, 2019 - 10:00
ไฟล์แนบ: