home

สสท.ลงพื้นที่ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลสายทางและแผนที่โครงข่ายทางในความรับผิดชอบของ อปท. ในเขตพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

รูปภาพ: 

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่กำกับการดำเนินงานของที่ปรึกษา พร้อมทั้งร่วมกันตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลสายทางและแผนที่โครงข่ายทางในความรับผิดชอบของ อบต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ อบต.บุพราหมณ์ อ.นาดี อบต.บ้านนา และ อบต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยการดำเนินงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ทั้ง 4 แห่ง เป็นอย่างดี

วันที่: 
พุธ, มกราคม 9, 2019 - 08:15
ไฟล์แนบ: