home

สสท.ลงพื้นที่ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านบ่อระแหง ของ อบจ.กาญจนบุรี

รูปภาพ: 

วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่ สสท. ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่น สาย กจ.ถ 1-0020 ปลักเขว้า-บ่อระแหง-โป่งกูป บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านบ่อระแหง ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบโดย อบจ.กาญจนบุรี ภายหลังจากที่ สสท. ได้ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบความปลอดภัยบนทางหลวงท้องถิ่นในลักษณะ On The Job Training ให้แก่ อบจ.กาญจนบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย อบจ. ได้ดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยโดยการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านบ่อระแหงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันที่: 
จันทร์, พฤศจิกายน 19, 2018 - 08:15
ไฟล์แนบ: