home

ประชุมเพื่อร่วมหารือและเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมวิชาการงานทางให้แก่ อปท.

รูปภาพ: 

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 นายอภินันท์ จิรชัยกิตติ ผส.ทช.ที่ 13 เป็นประธานในการประชุมเพื่อร่วมหารือ และเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมวิชาการงานทางให้แก่ อปท. โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ถิรวัจน์ ผกผ่า วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานทางในหลายประเด็น อาทิเช่น แนวทางการใช้งานแบบมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น รวมถึงเรื่องมาตรฐานงนทางที่ สสท. จัดทำขึ้นใหม่จำนวน 4 มาตรฐาน ทั้งนี้ได้รวบรวมประเด็นต่างๆ ไว้ใช้ประกอบการพิจารณาส่งเสริมวิชาการงานทางให้แก่ อปท. และปรับปรุังแบบมาตรฐานฯ ให้สอดคล้องกับการใช้งานต่อไป

วันที่: 
พุธ, กันยายน 12, 2018 - 09:15
ไฟล์แนบ: