home

สสท. จัดประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 3) ครั้งที่ 9

รูปภาพ: 

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่กำกับประสานงานและบริษัทที่ปรึกษา ร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) “โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 3)” ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท พร้อมกันนี้ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งในภาพรวมของโครงการมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 81.40

วันที่: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 2, 2018 - 17:00
ไฟล์แนบ: