home

สสท. จัดประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 3) ครั้งที่ 8

รูปภาพ: 

วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2561 นายสุพน เดชพลมาตย์ ผส.สท. พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่กำกับประสานงาน และบริษัทที่ปรึกษา ร่วมประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 6 (Progress Report No.6) “โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 3)” ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบทพร้อมกันนี้ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2561 ซึ่งในภาพรวมของโครงการมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 79.74

วันที่: 
ศุกร์, กรกฎาคม 6, 2018 - 16:30
ไฟล์แนบ: