home

เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง จ.เพชรบุรี

รูปภาพ: 

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท. ได้ลงพื้นที่ อบต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน การจัดทำรายงานตรวจสอบฯ และการจัดทำ (ร่าง) แบบปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายทางหลวงท้องถิ่น สาย สบ.ถ 16-001 บ.เกตุ - บ.ลำตะเคียน โดยมีนายสุรสิทธิ์ บัวจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำนวย ทองแย้ม ผอ.กองช่าง พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้รับข้อคิดเห็นและความร่วมมือเป็นอย่างดี

วันที่: 
พุธ, กรกฎาคม 4, 2018 - 12:45
ไฟล์แนบ: