home

เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้ันที่นำร่อง จ.เพชรบุรี

รูปภาพ: 

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท. ได้ลงพื้นที่ อบต.กลัดหลวง จ.เพชรบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน การจัดทำรายงานตรวจสอบฯ และการจัดทำ (ร่าง) แบบปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านท่ากระทุ่ม ม.7 โดยมีนายขุนแผน ทิมเมฆ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเกรียงศักดิ์ วิเศษ ผอ.กองช่าง พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้รับข้อคิดเห็นและความร่วมมือเป็นอย่างดี

วันที่: 
อังคาร, กรกฎาคม 3, 2018 - 17:00
ไฟล์แนบ: