home

เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง จ.สระบุรี

รูปภาพ: 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท. ได้ลงพื้นที่ อบจ.สระบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สระบุรี-ตะกุด-ตลิ่งชัน โดยมีนายอำนวย รื่นเริง ผอ.กองช่าง มอบหมายให้นางสรารัตน์ สุขมะดัน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน โดย ณ ปัจจุบัน อบจ.ได้ดำเนินงานอยู่ในระหว่างขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

วันที่: 
ศุกร์, มิถุนายน 29, 2018 - 10:00
ไฟล์แนบ: