home

เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง จ.สระบุรี

รูปภาพ: 

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท. ได้ลงพื้นที่ ทต.ธารเกษม เพื่อนำเสนอร่างแบบปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สบ.2010 บ.ธารเกษม - บ.พุขาม และแนะนำแนวทางการจัดทำรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยบนทางหลวงท้องถิ่น โดยมีนายแดง สุวรรณคำ รองนายกเทศมนตรีตำบล นายศุทธสิทธิ์ สุดใจ ปลัด ทต. พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยในช่วงบ่าย สสท. และบุคลากรด้านช่างของ ทต.ธารเกษม ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของร่างแบบฯ อีกครั้งก่อนดำเนินการของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วันที่: 
พฤหัสบดี, มิถุนายน 28, 2018 - 10:00
ไฟล์แนบ: