home

เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง จ.กาญจนบุรี

รูปภาพ: 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กมท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท. ได้ลงพื้นที่ อบต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เพื่อชี้แจงโครงการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง โดยมี นายระพล รัตนวงษ์ชัยโย นายก อบต.ด่านมะขามเตี้ย นายณัฎฐวุฒิ อารีย์ชน รองปลัด อบต. พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในการนี้เจ้าหน้าที่ สสท. ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการตรวจสอบความปลอดภัยบนทางหลวงท้องถิ่นและลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยภาคสนาม พร้อมกับบุคลากรด้านช่างของ อปท. บนถนนสาย บ.หนองจอก-บ.สะแกรวม

วันที่: 
ศุกร์, มิถุนายน 8, 2018 - 11:15
ไฟล์แนบ: