home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันพุธ ที่ 19 เม.ย. 2560 เจ้าหน้าที่ สสท. และบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ อบจ.ชัยนาท เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และร่วมกันตรวจสอบบัญชีถนนถ่ายโอน รวมถึงได้ติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. โดยมี นายสิริชัย ไทยเขียว ผอ.กองช่าง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูล พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาถนนถ่ายโอน ซึ่งได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พุธ, เมษายน 19, 2017 - 14:00
ไทย
รูปภาพ: