home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.

วันอังคาร ที่ 18 เม.ย. 2560 (ช่วงบ่าย) เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ ทต.เสือโฮก จ.ชัยนาท เพื่อติดตามภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. โดยมี นายสมเดช พวงทอง นายช่างโยธาอาวุโส เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจฯ พร้อมกันนี้ได้ร่วมตรวจสอบบัญชีถนนถ่ายโอน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก อปท. เป็นอย่างดี

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พุธ, เมษายน 19, 2017 - 11:45
ไทย
รูปภาพ: