home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 (ช่วงบ่าย) เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เพื่อติดตามภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. โดยมี นายโดม สวัสดี ผอ.กองช่าง อบต.โคกปี่ฆ้อง เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก อปท. เป็นอย่างดี

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 30, 2017 - 11:30
ไทย
รูปภาพ: