home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันพุธที่ 29 มี.ค. 2560 ช่วงเช้า เจ้าหน้าที่ สสท.ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น และตรวจสอบข้อมูลบัญชีถนนถ่ายโอน โดยนายสำราญ สวัสดิ์พูน ผอ.ขทช.สระแก้ว ได้มอบหมายให้ นายสหัส โตวัฒนา นายช่างโยธาอาวุโส พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผอ.กองช่าง อบจ.สระแก้ว ร่วมกันให้ข้อมูลถนนถ่ายโอน และข้อมูลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางที่เป็นประโยชน์ต่อทาง อปท. พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาบัญชีถนนถ่ายโอนของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พุธ, มีนาคม 29, 2017 - 14:00
ไทย
รูปภาพ: