home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

วันจันทร์ที่ 27 มี.ค. 2560 (ช่วงบ่าย) เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี เพื่อติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. โดยมี นายพากเพียร ดาวศรี หัวหน้ากองช่าง ทต.โคกมะกอก เป็นผู้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ สสท. ยังได้สอบถามปัญหาการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบ และการใช้ระบบลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น พร้อมทั้งอธิบาย และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ อปท. 

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
อังคาร, มีนาคม 28, 2017 - 15:00
ไทย
รูปภาพ: