home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อติดตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ระยะที่ 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มี.ค. 2560 (ช่วงเช้า) เจ้าหน้าที่ สสท. และบริษัทที่ปรึกษา ลงพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และตรวจสอบบัญชีถนนถ่ายโอน รวมถึงติดตามประเมินผลภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. โดยมี นายพิฑูรย์ แม้นเทวินทร์ ผอ.กองช่าง และนายชัชวาล พลายนันท์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ อบจ.ปราจีนบุรี เป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
อังคาร, มีนาคม 28, 2017 - 14:45
ไทย
รูปภาพ: