home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามผลการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 (ช่วงบ่าย) เจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่ ทต.สองพี่น้อง จ.จันทบุรี เพื่อเข้าสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท. โดย นายพงศ์ธวัธ  ใจอารีย์ ได้มอบหมายให้ น.ส.สุกัญญา รักษากิจ ช่างโยธา 4 และเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาล เป็นผู้ให้ข้อมูล พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ สสท. ยังได้ชี้แจงแนวทางและวิธีการเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอีกด้วย

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 23, 2017 - 16:15
ไทย
รูปภาพ: