home

สสท. ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการตรวจสอบความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง

เมื่อวันพุธที่ 22 มี.ค. 2560 นายอาคม ตันติพงศ์อาภา ผอ.กพท. และเจ้าหน้าที่ สสท. ได้เข้าพบ นาย บุญรอต ยอดมีกลิ่น นายก อบต.ป่างิ้ว เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการตรวจสอบความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย บนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง และดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยบนสายทาง (Road Safety Audit) พร้อมกับถ่ายทอดองค์ความรู้ขณะปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 23, 2017 - 15:30
ไทย
รูปภาพ: